vị trí của bão sinlaku

  • Bão số 4 tiến nhanh vào đất liền Bão số 4 tiến nhanh vào đất liền
    Hồi 04 giờ ngày 29/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,4 độ vĩ Bắc; 112,5 độ kinh Đông, cách bờ biển Phú Yên – Khánh Hòa khoảng 350km về phía Đông.