vịnh Thái Lan

  • Xe tăng dành cho cá Xe tăng dành cho cá
    25 xe tăng hết hạn sử dụng được đẩy xuống vịnh Thái Lan để làm nơi trú ẩn cho cá và các loài sinh vật biển khác.