vỏ trứng hóa thạch

  • Phát hiện vài trăm trứng khủng long ở châu Âu Phát hiện vài trăm trứng khủng long ở châu Âu
    Albert Garcia Selles, một chuyên gia của Viện Cổ sinh vật Miquel Crusafont Catalan tại Tây Ban Nha, cùng các đồng nghiệp tìm thấy rất nhiều vỏ trứng, trứng và hàng chục ổ trứng hóa thạch tại vùng Coll de Nargo thuộc tỉnh Lleida của Tây Ban Nha.