vợ vắng nhà

  • Nhờ mèo chỉ đường về nhà Nhờ mèo chỉ đường về nhà
    John rất ghét con mèo mà vợ anh ta nuôi. Một hôm anh quyết định sẽ vứt nó đi. John cho nó lên xe và lái đi cách nhà hơn 20 dãy phố, để nó ở một công viên.