va chạm vệ tinh

  • Bắn laze để dọn rác vũ trụ Bắn laze để dọn rác vũ trụ
    Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (Nasa) đang xem xét bắn laze để làm chệch hướng những mảnh rác vũ trụ có nguy cơ va chạm với các vệ tinh và Trạm vũ trụ quốc tế.