vi khuẩn Cupriavidus Metallidurans

  • Sản xuất vàng 24-karat bằng vi khuẩn Sản xuất vàng 24-karat bằng vi khuẩn
    Đây không phải là câu chuyện cổ tích gà đẻ trứng vàng. Chúng ta đang nói đến sự tồn tại của một loài vi khuẩn thực sự có khả năng… đẻ ra vàng.