vi khuẩn lạ

  • "Sinh vật lạ" của NASA chỉ là "tào lao"? "Sinh vật lạ" của NASA chỉ là "tào lao"?
    Những nhà khoa học uy tín nhất thế giới cho rằng, thí nghiệm nuôi cấy loại vi khuẩn lạ của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng.