Vi khuẩn lạ ở ruột non có thể vận chuyển vắcxin

  • 542

Các nhà khoa học thuộc Đại học Tokyo cho biết họ đã phát hiện một loại vi khuẩn đường ruột ký sinh trong mô lypmpho gắn với ruột.

Theo một báo cáo công bố hôm 10/5, nhóm các nhà khoa học này, đứng đầu là giáo sư Qingyehong, loại vi khuẩn hiếm gặp này có thể trở thành vật vận chuyển vắcxin hiệu quả.

Giáo sư Qingyehong cùng các đồng nghiệp đã lấy ra từ cơ thể chuột mô lypmpho ruột non có tên gọi aggregated lymphoid nodules và đã phát hiện một loại vi khuẩn hiếm gặp có tên gọi Alcaligenes ký sinh bên trong aggregated lymphoid nodules.

Điều đặc biệt là loại vi khuẩn hiếm gặp này chỉ ký sinh bên trong mô lypmpho ruột non của chuột.

Để chứng minh vi khuẩn Alcaligenes có tập kết trong aggregated lymphoid nodules hay không, các nhà khoa học đã lựa chọn chuột thí nghiệm không có vi khuẩn Alcaligenes ký sinh bên trong ruột non.

Sau đó, các nhà khoa học thực hiện biện pháp tiêm vi khuẩn Alcaligenes vào chuột từ vị trí môi.

Kết quả cho thấy, sau một khoảng thời gian, vi khuẩn Alcaligenes được tiêm vào chuột quả nhiên có thể tập kết trong aggregated lymphoid nodules.

Giáo sư Qingyehong cho biết con người cũng có Aggregated lymphoid nodules. Nếu như aggregated lymphoid nodules của con người cũng có đặc trưng có thể hấp thụ vi khuẩn Alcaligenes, như vậy các nhà khoa học có thể cải tạo vi khuẩn Alcaligenes thành công cụ vận chuyển để trực tiếp vận chuyển vắcxin đến aggregated lymphoid nodules./.

Cập nhật: 12/05/2010 Theo Vietnam+
  • 542

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook