vi khuẩn trái đất

  • Vi khuẩn Trái đất chu du tới sao Hỏa Vi khuẩn Trái đất chu du tới sao Hỏa
    Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết khi robot tự hành Curiosity của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) được đưa lên sao Hỏa tháng 8/2012, nó đang mang theo nhiều loại vi khuẩn của Trái đất tới hành tinh đỏ.
  • "Di cư" vi khuẩn Trái đất lên sao Hoả "Di cư" vi khuẩn Trái đất lên sao Hoả
    Sao Hỏa và Trái đất là 2 hành tinh hoàn toàn khác nhau. Sao Hỏa khô và lạnh giá. Áp suất bề mặt của nó thấp hơn so với áp suất ở mực nước biển trên Trái đất 1.000 lần.