vi khuẩn trên trạm vũ trụ quốc tế

  • Trạm vũ trụ quốc tế bị nhiễm vi khuẩn lạ Trạm vũ trụ quốc tế bị nhiễm vi khuẩn lạ
    Một nhóm nghiên cứu của NASA đã phát hiện một hệ sinh thái phát triển mạnh của “sinh vật gây bệnh” trên ISS tương tự như loài vi khuẩn được tìm thấy trong các bệnh viện trên trái đất.