vi mạch máy tính

  • Chip xử lý dữ liệu như não người Chip xử lý dữ liệu như não người
    Một vi mạch sử dụng cả triệu tế bào thần kinh điện tử và 256 triệu khớp thần kinh có thể mở ra kỷ nguyên mới của các máy tính ngày càng thông minh hơn hiện tại.