virus Cúm H5N1

  • Gia cầm biến đổi gen không truyền virus cúm H5N1 Gia cầm biến đổi gen không truyền virus cúm H5N1
    Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học số ra ngày 13/1, các nhà khoa học châu Âu đã thành công trong việc tạo ra các chú gà biến đổi gen không lây truyền virus cúm A/H5N1.
  • Siêu virus cúm gia cầm trở thành bom sinh học? Siêu virus cúm gia cầm trở thành bom sinh học?
    Loại siêu virus cúm gia cầm có thể lây nhiễm và giết chết hàng triệu người cùng lúc sẽ không được các nhà vi khuẩn học tiết lộ chi tiết. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo, những số liệu này đã được chia sẻ với hàng trăm nhà nghiên cứu.