virus cúm

  • Điểm danh những loại virus nguy hiểm nhất hành tinh Điểm danh những loại virus nguy hiểm nhất hành tinh
    Bên cạnh các virus "tử thần" như sars, ebola, hiv... vẫn còn những virus không hề kém cạnh về mức độ nguy hiểm đối với con người. Một số trong đó có thể khiến con người thiệt mạng và hiện vẫn chưa phương pháp chữa trị.