virus cúm gia cầm

  • Sự nguy hiểm của virus cúm gia cầm A/H7N9 Sự nguy hiểm của virus cúm gia cầm A/H7N9
    Bệnh cúm A/H7N9 là bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do virus cúm A/H7N9 trên gia cầm lây sang người. Bệnh tiến triển rất nhanh nên không được chủ quan khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.