vua Hùng

  • Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ
    Từ ngàn xưa và mãi mãi mai sau, trong tâm thức của người Việt "Vua Hùng", "Tổ Hùng", "con Lạc cháu Hồng", "con Rồng cháu Tiên", "dòng dõi Lạc Hồng"... luôn luôn là biểu tượng cao đẹp thiêng liêng. Đó là biểu tượng thiêng liêng nhất, cao đẹp nhất trong đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" với quan hệ đồng tộc, đồng bào.
  • Xác ướp em bé 1.500 tuổi có thể là tổ tiên vua Hung Nô Xác ướp em bé 1.500 tuổi có thể là tổ tiên vua Hung Nô
    Các nhà khảo cổ học tìm thấy một quan tài đá đóng chặt, bên trong là xác ướp em bé khoảng 1.500 tuổi. Người này có thể là tổ tiên của Attila - vị vua kiệt xuất của Đế quốc Hung Nô hùng mạnh.