xác định tuổi thiên thạch sao Hỏa

  • Xác định lại tuổi thiên thạch sao Hỏa Xác định lại tuổi thiên thạch sao Hỏa
    Hợp tác với các đồng nghiệp Mỹ và Anh, các nhà khoa học thuộc Đại học Tây Ontario (Canada) cho hay, phát hiện trên đã giải mã câu đố lâu nay trong lĩnh vực khoa học chuyên nghiên cứu về sao Hỏa.