xây đê chắn sóng thần

  • Nhật xây thử đê chắn sóng thần Nhật xây thử đê chắn sóng thần
    Những cơn sóng thần hung dữ như năm 2011 sẽ không còn là cơn ác mộng với người dân đất nước mặt trời mọc khi Nhật Bản hoàn thành “bức tường” chắn sóng cao 20m, trải dài 230m bao quanh bờ biển Wakayama vào năm 2020.