xây dựng căn cứ trên mặt trăng

  • "In" cơ sở trên mặt trăng "In" cơ sở trên mặt trăng
    Việc thiết lập căn cứ trên mặt trăng có thể dễ dàng hơn nhờ ứng dụng công nghệ in 3D, mà vật liệu chính là đất có sẵn trên đó.
  • Nhật Bản: Lập kế hoạch xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng Nhật Bản: Lập kế hoạch xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng
    Ngày 12/4, ông Keiji Tachikawa-Chủ tịch Hội đồng quản trị của cơ quan nghiên cứu hàng không vũ trụ (HKVT) Nhật Bản cho biết: Nhật bản đang chuẩn bị phóng thiết bị thăm dò lên Mặt Trăng trong vòng 10 năm tới, họ cũng dự định xây dựng căn cứ trên mặt trăng trong vòng 20 năm nữa. H