xúc xích đức

  • Hot dog được sản xuất như thế nào? Hot dog được sản xuất như thế nào?
    Cùng với hamburger, sandwich hay khoai tây chiên, hot dog cũng là một loại thức ăn nhanh phổ biến không chỉ tại Mỹ mà còn được bán rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới.