xương dê

  • Uống rượu giúp ngừa loãng xương Uống rượu giúp ngừa loãng xương
    Các nhà nghiên cứu Mỹ nói rằng phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh uống khoảng hai ly rượu mỗi ngày có thể giảm nguy cơ bị yếu xương, theo hãng tin UPI.