xe cứu hỏa

  • Tại sao xe cứu hỏa lại có màu đỏ? Tại sao xe cứu hỏa lại có màu đỏ?
    Theo Scienceabc, việc xe cứu hỏa có màu đỏ có thể bắt nguồn từ những năm 1900, khi hầu hết xe lưu hành trên đường bộ do hãng Ford sản xuất đều có màu đen.