xe loki tàng hình

  • Xe trượt tuyết tàng hình Xe trượt tuyết tàng hình
    Quân đội Canada đã bắt đầu các cuộc thí nghiệm bí mật về một dạng xe trượt tuyết có khả năng tàng hình, được dùng cho công tác tuần tra đến tận Great White North.