Sẽ có chuyến đi bộ ngoài không gian lần thứ 4

  •  
  • 194

Hai phi hành gia trên con tàu Discovery đã kết thúc lần đi bộ ngoài không gian lần thứ 3 nhưng chưa thể nối xong thanh pin mặt trời, do vậy NASA phải quyết định thực hiện chuyến đi thứ 4. Như vậy, con tàu sẽ trở về trái đất trễ một ngày so với kế hoạch.

“Chúng tôi sẽ thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian lần thứ 4 vào thứ hai, 18-12. Với những kết quả có được trong lần thứ 3 này, tôi tin rằng công việc sẽ hoàn tất trong lần đi bộ tới” - ông John Curry, phụ trách chuyến bay của Trạm Không gian Quốc tế (ISS), cho biết.

Các nhà du hành đang tìm cách đưa thêm vào hệ thống cung cấp năng lượng của ISS những tấm pin mới, có khả năng thích nghi với hệ thống và cho phép sản xuất nhiều điện hơn. Công việc đến thời điểm này đã hoàn tất được 65%. Trong lịch sử hoạt động của mình, NASA chưa từng phải thực hiện một nhiệm vụ nào cần đến 4 lần đi bộ ngoài không gian.

Tàu Discovery đã cất cánh từ Mũi Canaveral, Florida vào ngày 9-12 với thời gian bay dự kiến là 12 ngày, nhằm mục đích lắp một hệ thống điện mới trên ISS.

Nhà du hành vũ trụ Robert L. Curbeam
Nhà du hành vũ trụ Robert L. Curbeam đang thực hiện chuyên gia của tàu STS-116 tham gia
vào 1 trong 3 phái đoàn đầu tiền đã có kế hoạch xây dựng phục hồi lại hoạt động của 
Trạm vũ trụ không gian quốc tế (ISS) (Ảnh: Space)

Kim Vân

Theo AP, AFP, Người lao động
  • 194