Sợ Sét Bà

  •  
  • 854

Xưa có một thầy đồ dạy học ở nhà một người đàn bà góa. Bữa nào ăn cơm, bà cũng đơm cho thầy lưng sét cơm với mấy quả cà.

Một hôm trời mưa gió to, sấm sét đùng đùng, người đàn bà góa sợ run cầm cập, còn thầy đồ vẫn ngồi thản nhiên như không.

Bà ta thấy làm lạ hỏi:

- Thầy không sợ sét ư?

Thầy đồ thản nhiên đáp:

- Tôi không sợ "SÉT CỦA TRỜI" mà chỉ sợ "SÉT CỦA BÀ " thôi. Cứ mỗi ngày bà cho tôi ba sét chắc là tôi chết đói thôi.

H.T sưu tầm
  • 854

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook