Vịt đói liều mạng bẻ càng rồi nuốt chửng tôm đỏ khổng lồ

  •  
  • 2.287

Khi đi ngang qua hồ nước ở Fullerton, tiểu bang California, Mỹ, nhiếp ảnh gia Andrew Lee đã được chứng kiến màn săn mồi gay cấn của một con vịt biển mào.

Mỏ của con vịt hoang dường như bị kẹp chặt giữa càng của con tôm đỏ khổng lồ
Mỏ của con vịt hoang dường như bị kẹp chặt giữa càng của con tôm đỏ khổng lồ, nhưng thực chất nó đang tìm cách nuốt chửng con tôm to gần bằng cái đầu của mình.

Con tôm đỏ đố gắng cong mình và dùng càng để tấn công vịt hoang nhằm thoát khỏi kẻ săn mồi, nhưng vô ích.
Con tôm đỏ đố gắng cong mình và dùng càng để tấn công vịt hoang nhằm thoát khỏi kẻ săn mồi, nhưng vô ích.

Vịt hoang lắc mạnh con tôm đỏ trên mặt nước khiến một càng của nó bị đứt lìa.
Vịt hoang lắc mạnh con tôm đỏ trên mặt nước khiến một càng của nó bị đứt lìa.

Sau khi bẻ gẫy một càng của tôm đỏ, vịt hoang tiếp tục kẹp chặt chiếc càng còn lại của con mồi.
Sau khi bẻ gẫy một càng của tôm đỏ, vịt hoang tiếp tục kẹp chặt chiếc càng còn lại của con mồi.

Vịt hoang tìm cách xoay tôm đỏ để có thể nuốt chửng con mồi từ phần đuôi.
Vịt hoang tìm cách xoay tôm đỏ để có thể nuốt chửng con mồi từ phần đuôi.

Sau đó, vịt hoang dễ dàng đưa cả con tôm đỏ vào trong miệng của nó để có một bữa trưa no nê.
Sau đó, vịt hoang dễ dàng đưa cả con tôm đỏ vào trong miệng của nó để có một bữa trưa no nê.

Cập nhật: 16/11/2016 Theo kienthuc
  • 2.287

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook