Sự sống trên trái đất hình thành ra sao?

  •  
  • 4.216

Các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Scripps và Đại học California, Merced, Hoa Kỳ, đã phát hiện rằng sự kết hợp tương đối đơn giản của các loại đường có trong tự nhiên và các axit amin đã cung cấp một lộ trình đáng tin cậy cho việc hình thành nên các khối tạo dựng của cuộc sống.

Sự sống trên trái đất hình thành ra sao?
Các phân tử tiền chất RNA được hình thành từ một cấu trúc tinh thể có thể quan sát được bằng mắt thường

Kết quả của nghiên cứu này đã được đăng tải trên tạp chí Nature Chemistry.

Nghiên cứu có tên là "Lộ trình hình thành dạng hình thức tự nhiên của tiền chất RNA từ các vật liệu triệt quang ban đầu," đã cho thấy lộ trình mà tiền chất RNA có thể đã hình thành trên trái đất trước khi có sự xuất hiện của bất kỳ dạng sống nào.

Nghiên cứu trên được thực hiện bởi Jason E. Hein, giáo sư hóa học làm việc tại đại học UC Merced, Hoa Kỳ, cùng với Eric Tse và Donna G. Blackmond, thuộc nhóm các nhà nghiên cứu làm việc tại Viện Nghiên cứu Scripps, Hoa Kỳ.

Phân tử sinh học, chẳng hạn như RNA và protein, có thể tồn tại trong một hình thức tự nhiên hay không tự nhiên, được gọi là enantiomers. Bằng cách nghiên cứu các phản ứng hóa học một cách cẩn thận, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng có thể tạo ra hình thức tự nhiên của các tiền chất RNA cần thiết bằng cách kết hợp các axit amin đơn giản.

"Các axit amin làm thay đổi cách làm việc của các phản ứng hóa học và cho phép tạo ra các tiền chất RNA một cách tự nhiên, được tạo ra trong hình thức ổn định," theo Hein. "Cuối cùng, chúng tôi nhận thấy rằng kết quả đơn giản lại xuất hiện từ một số liên kết hoá học phức tạp."

Các phân tử tiền chất RNA được hình thành từ một cấu trúc tinh thể có thể quan sát được bằng mắt thường. Các tinh thể này là ổn định và tránh các phân tích hóa học bình thường. Chúng có thể tồn tại cho đến khi có các điều kiện phù hợp, thì sẽ biến đổi thành RNA.

Hồ Duy Bình (Nguồn Ucop)
  • 4.216

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook