Tại sao vỏ trứng gà lại có hình sao chổi?

  •   3,86
  • 6.933

Năm 1682, khi sao chổi Halley tới viếng thăm Trái Đất theo chu kỳ, thì tại Menbuốc nước Úc, có một con gà mái đẻ ra một quả trứng khác lạ, trên vỏ trứng đầy những hình vẽ các ngôi sao. Năm 1758, tại một làng quê ở nước Anh cũng có gà mái đẻ ra một quả trứng, mà trên vỏ quả trứng có hình vẽ sao chổi rất rõ.

Bí ẩn chưa có lời giải: Vỏ trứng gà có hình sao chổi

Năm 1834, sao chổi Halley lại xuất hiện, gia đình ông Carachixơ ở Hy Lạp lại có con gà mái đẻ ra quả trứng mà trên vỏ trứng có in hình sao chổi. Ông nhận được món tiền thưởng không nhỏ.

Ngày 17 tháng 5 năm 1910, khi sao chổi Halley trở lại bầu trời, thì ở nước Pháp, báo chí lại đưa tin một phụ nữ tên là Ariđơ Briaxơ có con gà mái đẻ được quả trứng lạ, trên vỏ trứng cũng có in hình sao chổi, hình vẽ như là được khắc vào trứng, dù lau chùi kiểu gì cũng không mất được hình sao chổi.

Tại sao vỏ trứng gà lại có hình sao chổi?Sao chổi Halley

Để kiểm nghiệm xem vào năm 1950 khi sao chổi Halley trở lại, có xuất hiện vỏ trứng in hình sao chổi hay không. Từ năm 1950, các nhà khoa học Liên Xô đã liên hệ với hàng vạn nông dân. Các nước khác như Pháp, Mỹ, Italia, Thụy Điển, Ba Lan, Hunggari, Tây Ban Nha... hơn hai mưới nước cũng thành lập những mạng lưới khảo sát tương tự.

Kết thúc điều tra được biết, một người Italia cũng có con gà đẻ ra quả trứng mà trên vỏ trứng đã in hình sao chổi, và ông bỗng chốc trở lên giàu có. Vì sao khi trên bầu trời xuất hiện sao chổi Halley thì ở Trái Đất lại xuất hiện trứng gà có in hình sao chổi Halley?

H.T sưu tầm
  • 3,86
  • 6.933