Tăng năng suất cây trồng bằng màng biến quang Urozhai

  •  
  • 602

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ thuộc sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc vừa nghiên cứu, ứng dụng thành công đề tài khoa học "Thử nghiệm sử dụng màng biến quang Urozhai xây dựng nhà màng giâm ươm cây con và ra ngôi cây sau ống nghiệm". Đề tài ứng dụng thành công trên cả ba loại: cây bạch đàn lai U6, cây Lô hội, cây Keo lai.

Màng biến quang Urozhai có tác dụng cân bằng nhiệt độ, giảm hiệu ứng nhà kính, ngăn chặn các tia cực tím và cải biến tia cực tím thành tia ánh sáng đỏ làm tăng tác dụng kích thích ánh quang hợp cho cây, cây phát triển tốt hơn.

Trung tâm đã xây dựng một nhà màng Urozhai rộng 70 m2, mỗi năm thực hiện giâm hom 4 vụ khoảng 50.000 cây các loại. Sau 4 vụ thử nghiệm, tỷ lệ cây giống đạt yêu cầu xuất vườn trên 85% tăng 10%, chiều cao của cây sau thí nghiệm tăng 302% tăng 0,5 lần, trọng lượng cây đạt 43,9% tăng 0,3 lần, chu kỳ sinh dưỡng của cây giảm 12,5 ngày, tăng năng suất cây trồng từ 10-15% so với đối chứng.

Đặc biệt, màng Urozhai có thể sử dụng 5-6 năm liền, chi phí đầu tư 100 m2 từ 15-20 triệu đồng. Việc áp dụng thành công màng Urozhai trong giâm hom và ra ngôi cây sau ống nghiệm đã thay thế các vật liệu che phủ cũ như nylon, poly êtylen hiệu quả kém. Đây cũng là thử nghiệm thành công đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc cũng như của cả nước để tăng năng suất cây trồng.

Theo TTXVN, Tuổi Trẻ Online
  • 602

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook