Thư viện ảnh

  • Những bức ảnh khiến cả thế giới chú ý

    Những bức ảnh khiến cả thế giới chú ý
    Hai biên tập viên khách mời của CNN chọn những hình ảnh mà họ tin rằng đã cảnh báo thế giới về cuộc khủng hoảng khí hậu, đồng thời đưa ra lời kêu gọi hành động.