Thước đo bằng tia laser

  •   2,33
  • 4.140

Huang Qiaokun, người Trung Quốc, đã thiết kế một loại thước đo khoảng cách nhỏ gọn, thuận tiện và chính xác. Đó là thước đo bằng tia laser Red Point Measure.

Khi muốn đo khoảng cách giữa 2 điểm thì phóng tia laser từ máy đo đến 2 điểm đó. Khoảng cách cần đo sẽ hiện lên trên màn hình của máy.

Nguyên tắc hoạt động của máy rất đơn giản: Khoảng cách từ máy đến mỗi điểm được xác định bằng chính tia laser, góc tạo bởi hai đường thẳng đó cũng được máy tự động xác định. Dựa trên những chỉ số này và các công thức toán học đối với hình tam giác sẽ dễ dàng có kết quả của khoảng cách cần đo.

Với thước đo thông thường thì sẽ rất khó khăn nếu điểm đo ở nơi không với tới hoặc giữa hai điểm cần đo có chướng ngại vật. Red Point Measure cho kết quả rất chính xác, kể cả khi đo khoảng cách khá xa.

Nếu muốn biết các số đo khoảng cách trong ngôi nhà để sửa chữa hoặc để sắp đặt đồ đạc cho vừa vặn, đẹp mắt thì thước đo laser sẽ giúp công việc này trở nên vô cùng đơn giản.

Theo Thanh Niên (novate.ru)
  • 2,33
  • 4.140