Trồng thành công lúa chịu mặn trên sa mạc ở Dubai

  •   2,85
  • 1.093

Nhiều giống lúa chịu mặn được trồng thử nghiệm trên sa mạc ở Dubai cho sản lượng còn cao hơn sản lượng lúa trung bình của thế giới.

Trồng lúa trên sa mạc
Trong lúa trên sa mạc.

Một nhóm nhà khoa học quốc tế, dẫn đầu bởi chuyên gia người Trung Quốc Yuan Longping hôm 23/7 công bố thử nghiệm thành công nhiều giống lúa chịu mặn trên sa mạc ở Dubai.

Dự án được triển khai từ ngày 8/1/2018 với hơn 80 giống lúa được đưa vào thử nghiệm. Trong đó, có 5 giống lúa chịu mặn là: YCLJ59, YCLJ 48, YCRN4H, YCSTU9712, và YCLJ58 cho sản lượng cao hơn sản lượng lúa trung bình của thế giới là 4539 tấn/ha. Đặc biệt là giống lúa YCLJ59 với sản lượng 1 ha lên tới 7,8041 tấn.

Với thành công này, nhóm nghiên cứu có kế hoạch mở rộng dự án trồng lúa chịu mặn lên quy mô 100 ha vào năm 2019, hướng tới mục tiêu vào năm 2020 là bao phủ 10% diện tích lãnh thổ Dubai bằng các cánh đồng lúa chịu mặn.

Cập nhật: 25/07/2018 Theo VNE
  • 2,85
  • 1.093