Trung Quốc chống hạn bằng nước biển

  • 561

Trung Quốc, nơi hàng trăm triệu người không có nước sinh hoạt do nạn hạn hán, đang xoay sang dùng nước biển được khử mặn để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Ủy ban Cải cách và phát triển Trung Quốc (SDRC) hôm qua tuyên bố nước này dự định khử mặn khoảng 800.000 đến 1 triệu mét khối nước biển/ngày và sử dụng 55 tỉ m3/năm vào năm 2010. Ủy ban này cho biết các doanh nghiệp sẽ được khuyến khích sử dụng nước biển và nước đã khử mặn sẽ được đưa vào các đường ống cung cấp nước ở các thành phố.

Kế hoạch của SDRC dự đoán nước đã qua khử mặn sẽ chiếm từ 16% đến 24% nguồn nước cung cấp ở các khu vực duyên hải thiếu nước sạch. Năm ngoái, Trung Quốc đã khử mặn 120.000 m3 nước biển/ngày nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Người dân Trung Quốc vẫn phải xếp hàng để lấy nước sạch

Người dân Trung Quốc vẫn phải xếp hàng để lấy nước sạch (Ảnh: AP)

Theo THX, Reuters, Thanh niên
  • 561

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook