Trung Quốc phóng vệ tinh hệ phân giải cao đầu tiên

  • 539

Theo Tân Hoa xã, ngày 28/3, Cục Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp quốc phòng Trung Quốc (SATIND) cho biết Trung Quốc sẽ phóng vệ tinh đầu tiên có hệ thống phân giải cao để quan sát Trái Đất vào tháng 4 tới.

Trung Quốc phóng vệ tinh cảm ứng từ xa Yaogan 16 lên quỹ đạo.
Trung Quốc phóng vệ tinh cảm ứng từ xa Yaogan 16 lên quỹ đạo.

SATIND nêu rõ công tác kiểm tra vệ tinh nêu trên và tên lửa đẩy "Trường Chinh 2D" đã hoàn tất và vệ tinh này có thể sẵn sàng phóng vào không gian.

Trung Quốc có kế hoạch phóng từ 5-6 vệ tinh trước cuối năm 2015 nhằm mục đích xây dựng một hệ thống quan sát không gian, thời gian và quang phổ có độ phân giải cao.

Hệ thống nêu trên sẽ chủ yếu cung cấp dịch vụ cho Bộ Đất đai và Tài nguyên, Bộ Nông nghiệp và Bộ Bảo vệ Môi trường của Trung Quốc, với hy vọng giảm thiểu thảm họa, hỗ trợ nghiên cứu địa lý, quản lý giao thông vận tải ở thành phố.

Cập nhật: 29/03/2013 Theo Vietnam+
  • 539

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook