Trứng Vịt Muối

  • 579

Hai anh em nhà nọ vào quán ăn cơm, nhà quán dọn cơm trứng vịt muối lên cho ăn, người em hỏi người anh:

- Cũng là trứng vịt sao quả này đắng thế nhỉ?

Người anh bảo:

- Chú nói thế người ta cười cho đấy! Quả trứng vịt muối mà cũng không biết.

Người em hỏi lại:

- Thế trứng vịt muối ở đâu ra?

Ngưới anh làm vẻ thông thạo bảo:

- Chú mày sao ngốc thế! Có thế mà cũng không biết. Con vịt muối nó đẻ trứng vịt muối chứ còn ở đâu ra nữa!

Sưu tầm
  • 579

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook