Tưởng tượng về thuyết tương đối rộng

  •   34
  • 10.113

Tất cả những gì tôi biết về thuyết tương đối rộng là: "Lực hấp dẫn làm co không và thời gian xung quanh nó". Nhưng những gì tôi trừu tượng hóa nó còn nhiều hơn thế. Kết quả của quá trình đó là: "Thuyết tương đối rộng nêu bật lên sự tồn tại không và thời gian của vạn vật". Theo đó, sự khác nhau của mọi vật về không và và thời gian chính là cơ sở cho sự tồn tại của khái niệm "không, thời gian".

Tôi chia thế giới thành 2 loại co bản: thế giới tuyệt đối, thế giới tương đối. Thế giới tuyệt đối là thế giới bản chất, là trạng thái dừng của mọi đối tượng vũ trụ. Thế giới tương đối là thế giới vận động, là thế giới của mọi quá trình tiến triển trong vũ trụ. Thế giới tương đối có thể là thế giới vật lý, thế giới hóa học, thế giới xã hội,… và bản thân thế giới quan cũng là một thế giới vận động của thế giới tuyệt đối. Chính vì vậy, đôi khi ta tưởng tượng về một vật ở trước mắt ta còn lâu hơn cả khi ta tưởng tượng 1 hành tinh xa xôi nào đó trong vũ trụ; do đó, thế giới quan là thế giới phản ánh các loại thế giới nhưng bản thân nó lại là một thế giới tương đối.


(Ảnh minh họa)

Quay lại với thuyết tương đối rộng và ý nghĩa triết học của nó. Tưởng tượng rằng không gian xung quanh chúng ta là những đường cong do sự tác động của lực hấp dẫn vũ trụ. Do đó, đường chim bay không phải là một đường thẳng mà là một đường cong. Về ý nghĩa thiên văn, rõ ràng bề mặt trái đất là một mặt cầu, vì thế đường chim bay không thể là đường thẳng tuyệt đối được. Như vậy, mọi khoảng cách không gian trong thế giới chúng ta là một đường cong. Với 2 điểm A, B bất kỳ, khoảng cách AB là một hình vòng cung. Khi A trùng B, chúng ta có một hình tròn! Như vậy với vô số điểm với vị trí không gian khác nhau nhưng chúng có sự giao nhau tại một điểm, và điểm đó là tâm vũ trụ. Không chỉ có thế, những vật có thời gian khác nhau tại thế giới tương đối thì trong thế giới tuyệt đối, chúng giao tại tâm vũ trụ. Như vậy, lực hấp dẫn là cái tạo nên sự khác biệt không và thời gian, từ đó tạo nên các sự vật hiện tượng khác nhau.

Thực ra thế giới chỉ có 1 điểm duy nhất là tâm vũ trụ. Nhưng lực hấp dẫn tạo nên những hình tròn với 2 đầu mút là tâm vũ trụ, tạo nên cái đa dạng của vạn vật trong thế giới tương đối. Lực hấp dẫn một mặt đóng vai trò giúp cho thế giới quan có cơ hội nhận thức được bản chất của thế giới, nhưng mặt khác lại tạo ra thế giới tương đối đánh lừa nhận thức khi nhận thức không thể nắm lấy cơ hội mà nó ban cho!

Tôi suy diễn rằng, nếu như ta có thể dịch chuyển từ vị trí không gian này sang vị trí không gian khác bằng những phương tiện giao thông thì liệu chúng ta có thể tạo ra một cỗ máy có thể dịch chuyển qua lại các vị trí thời gian?

Những vấn đề trừu tượng tôi suy diễn trên đây có ý nghĩa về mặt không gian, còn thời gian lại là một tác động khác của lực hấp dẫn thì thật khó mà tưởng tượng!

Le Viet Minh ([email protected])
  • 34
  • 10.113