Vì sao gấu thường chỉ ăn não cá?

  •   2,73
  • 2.198

Hành vi ăn não cá và vứt bỏ phần thịt còn lại ở gấu được mài dũa qua hàng triệu năm chọn lọc từ nhiên, những trải nghiệm trước đó và thông tin từ đồng loại.

Cập nhật: 01/08/2021 Zing
  • 2,73
  • 2.198

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook