Video: Báo đen, đốm vật lộn với trăn khổng lồ

  • 4.256

Báo đen đã liều mình xuống nước vật lộn với chú trăn Green anacondas lớn nhất thế giới, có lẽ chú báo này không thể đủ sức chiến đấu với trăn, nên đã kết hợp cùng với báo đốm. Cuối cùng phần thắng sẽ thuộc vể ai?

Cập nhật: 27/04/2013 Theo Báo Đất Việt, Youtube
  • 4.256

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook