Video: Cách nới rộng một con tàu đã được lắp ráp hoàn chỉnh

  • 567

Thật khó tin nhưng hãy cùng thử xem người ta đã làm thế nào để biến điều khó tin này thành sự thật?

Cách nới rộng tàu đã được ghép hoàn chỉnh

Video: Cách nới rộng một con tàu đã được lắp ráp hoàn chỉnh
Cách nới rộng một chiếc tàu nhìn có vẻ đơn giản như trò lego của trẻ nhỏ. Tách đôi và ráp phần còn thiếu vào giữa sao?

Người ta hoàn toàn có cách để nới rộng thêm một con tàu đã hoàn tất lắp ráp. Nghe thật phi lý nhưng điều này hoàn toàn khả thi. Người ta sử dụng phương pháp tách đôi con tàu sau đó ráp phần nới rộng vào giữa. Hãy theo dõi video sau đây ghi lại toàn bộ quá trình ráp tàu trong suốt 2 tháng.

Theo Trí Thức Trẻ
  • 567

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook