Video: Dương vật cá sấu luôn sẵn sàng "lâm trận"

  •   42
  • 4.780

Dương vật của loài bò sát này được cấu tạo từ các mô xơ, dai cứng, liên tục ở trạng thái “giương nòng” cực điểm bên trong đường sinh sản của chúng và đẩy ra khỏi cơ thể trong lúc giao phối.

>>> Dương vật cá sấu luôn sẵn sàng "lâm trận"

Theo Vietnamnet, youtube
  • 42
  • 4.780

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook