Video: Cảnh động vật bị "điểm huyệt" phơi bụng

  • 1.660

Quan sát thế giới tự nhiên, các nhà nghiên cứu nhận thấy khi động vật rơi vào hiểm cảnh, chúng thường nằm bất động và dường như mất hết tri giác, không còn ý thức được thế giới xung quanh.

>>> Kỳ dị cảnh động vật bị "điểm huyệt" phơi bụng

Cập nhật: 08/03/2013 Theo Kien Thuc, Youtube
  • 1.660

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook