Video: Cấu trúc của tổ kiến

  • 2.377

Các nhà khoa học thuộc Viện bảo tàng khoa học tự nhiên quốc gia (Argentina) tiến hành khai quật một tổ kiến để tìm hiểu xem chúng làm cách nào để giữa được nhiệt độ ổn định và đủ không khí, cho phép những con non có thể phát triển.

Xem video:

Cập nhật: 06/10/2011 Theo Youtube
  • 2.377

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook