Video: Cây cối cũng có thể biến thành "xác sống"

  • 2.054

Một loại vi khuẩn ký sinh có tên gọi phytoplasmas đã chiếm đoạt điều khiển các cơ quan sinh sản của cây, triệt sản vật chủ để cây vẫn sống, nhưng chỉ để làm lợi cho mầm bệnh. Như vậy, phytoplasmas đã biến cây chúng ký sinh thành "xác sống".

>>> Cây cối cũng có thể biến thành "xác sống"

Cập nhật: 16/04/2014 Theo Vietnamnet, Daily Mail
  • 2.054

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook