Video: Con người đã hủy hoại thiên nhiên như thế nào?

  •   49
  • 8.463

500.000 năm trước, khi con người bắt đầu xuất hiện, con người đã bắt đầu tiêu diệt côn trùng, các loại động vật để chứng minh sức mạnh của mình. Con người đã sử dụng da động vật làm quần áo, làm đồ trang sức... Bên cạnh đó, con người còn gây ô nhiễm môi trường từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng nhà cửa, khai thác thủy sản.

Con người xuất hiện và bắt đầu tàn phá thiên nhiên.
Con người xuất hiện và bắt đầu tàn phá thiên nhiên. (Ảnh chụp từ video).

Bằng nhiều hoạt động vô tình hay cố ý, con người đã hủy hoại thế giới tự nhiên, gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, thế giới ngập tràn rác thải công nghiệp... Và bây giờ là lúc con người phải gánh lấy hậu quả do mình gây ra khi đối xử tệ với thiên nhiên.

Cập nhật: 29/04/2016 Theo Youtube
  • 49
  • 8.463