Video: Giới thiệu công nghệ touchscreen interface

  • 506

Trong đoạn video mô phỏng, các nhà nghiên cứu cho biết công nghệ này hoạt động không cần đến máy tính điều khiển, và nó có thể kết hợp với các thiết bị để mang lại cảm ứng ở mọi nơi.

>>> Công nghệ biến giấy thành giao diện cảm ứng

Cập nhật: 22/04/2013 Theo NLĐ, youtube
  • 506

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook