Video: Giới thiệu hệ thống "thảm đáy biển"

  • 861

Rất nhiều tổ chức trên thế giới đang tìm kiếm những phương pháp khai thác năng lượng của sóng biển làm năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, chưa tổ chức nào lại áp dụng phương pháp khai thác từ đáy biển như đại học California tại Berkeley (UC Berkeley). Mới đây, họ đã phát triển một hệ thống có tên gọi "thảm đáy biển" lấy ý tưởng từ lớp bùn đáy biển nhằm khai thác tiềm năng năng lượng từ những con sóng.

>>> Khai thác năng lượng sóng bằng hệ thống "thảm đáy biển"

Theo Tinh Tế, Youtube
  • 861

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook