Video: Hệ thống thủy lợi Airdrop

  •  
  • 2.011

Edward Linacre là cựu sinh viên Đại học công nghệ Swinburne ở Melbourne, Úc. Ông cho biết phát minh độc đáo của ông lấy cảm hứng từ nạn hạn hán khủng khiếp ở Úc một thế kỷ nay. Ông tìm đến thiên nhiên và bắt đầu nghiên cứu về bọ cánh cứng Namib - loài côn trùng sống ở môi trường khô hạn nhất thế giới và cách tích trữ nước trên da của nó là cảm hứng cho phát minh của ông: hệ thống thủy lợi Airdrop.

>>> Phát minh mới giúp nhà nông

Xem video:

Theo Youtube
  • 2.011

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook