Video: Thí nghiệm thả vật nặng và lông chim trong chân không

  •  
  • 2.249

Trong điều kiện bình thường, quả bóng và lông chim rơi tự do xuống mặt đất với tốc độ khác nhau vì lực cản không khí. Tuy nhiên khi được thả từ cùng độ cao trong điều kiện buồng chân không, chúng sẽ rơi xuống cùng lúc.

Theo Vnexpress, BBC, Youtube
  • 2.249

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook