Video: Khỉ thu hoạch sò

  • 698

Khi nước trong đầm lầy rút, những con sò lộ diện trên bùn và bầy khỉ bắt đầu mùa thu hoạch sò của chúng.

Cập nhật: 18/02/2013 Theo VNE
  • 698

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook