Video: Loài cá kỳ lạ có đầu trong suốt

  • 1.647

Được tìm thấy ở các vùng biển nhiệt đới đến ôn đới của Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, loài cá này có đôi mắt hình ống và chiếc đầu trong suốt đến kì lạ.

Cập nhật: 08/04/2013 Theo Vietnamnet, youtube
  • 1.647

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook