Video: Bài hát của cá voi

  •   58
  • 5.792

Cá voi lưng gù nổi tiếng với bài hát mà chúng tạo ra, âm thanh này lan truyền rất xa dưới lòng đại dương. Âm thanh của bài hát rất phức tạp và thường kéo dài đến cả giờ đồng hồ tại một thời điểm. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu những âm thanh này từ loài cá trên, họ cho rằng, có thể cá voi lưng gù hát để giao tiếp với đồng loại và để kết bạn.

Lắng nghe bản giao hưởng của đại dương

Theo YouTube
  • 58
  • 5.792